РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ"
Развитие на академичния състав
 
 

Конкурси

Конкурси за прием на докторанти:

06.12.2016
Русенският университет „Ангел Кънчев” обявява конкурси за докторанти по акредитирани професионални направления и специалности за учебната 2016/2017 г.
Срок за подаване на документи - до 06.02.2017 г. (2 месеца от обнародването в Държавен вестник бр. 97/06.12.2016 г.).
Документи се подават в отдел „Развитие на академичния състав”, тел. 082/888-455, Валентина Мирчева, кабинет 1.334. Справки: http://kr.uni-ruse.bg/ – Конкурси за докторанти.
Внимание: В периода 23.12 до 09.01 Офисът ще бъде в отпуск!

Конкурси за заемане на академичната длъжност „Aсистент”:

15.12.2016
Академичният съвет реши да се обяви конкурс за асистент по професионално направление 5.1. Машинно инженерство, специалност „Земеделска техника и технологии“ със срок 2 месеца за нуждите на Факултет Аграрно-индустриален. (1 щат) (Публикувано в сайта на 15.12.2016 г.)
Краен срок за подаване на документи - 15.02.2017 г.
22.11.2016
Академичният съвет реши да се обяви конкурс за асистент по професионално направление 5.5. Транспорт, корабоплаване и авиация, специалност „Автомобили, трактори и кари“ със срок 2 месеца за нуждите на Факултет Транспортен. (1 щат) (Публикувано в сайта на 22.11.2016 г.)
Краен срок за подаване на документи - 23.01.2017 г.
19.10.2016
Академичният съвет реши да се обяви конкурс за асистент по професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника, специалност „Интернет и мобилни комуникации“ със срок 2 месеца за нуждите на Факултет Електротехника, електроника и автоматика.(1 щат) (Публикувано в сайта на 19.10.2016 г.)
Краен срок за подаване на документи - 19.12.2016 г.
Обявата е изтекла!
30.08.2016
Академичният съвет реши да се обяви конкурс за асистент по професионално направление 1.2. Педагогика, специалност Теория на възпитанието и дидактика със срок 2 месеца за нуждите на Факултет Природни науки и образование (1 щат). (Публикувано в сайта на 02.09.2016 г.)
Краен срок за подаване на документи - 02.11.2016 г.
Обявата е изтекла

Конкурси за заемане на академичната длъжност „Главен асистент”:

22.11.2016
Академичният съвет реши да се обяви конкурс за главен асистент по професионално направление 3.7. Администрация и управление, специалност „Организация и управление на производството“ със срок 2 месеца за нуждите на Факултет Бизнес и мениджмънт. (1 щат) (Публикувано в ДВ бр. 97 от 06.12.2016 г.)
Краен срок за подаване на документи - 06.02.2016 г.
22.11.2016
Академичният съвет реши да се обявят два конкурса за главен асистент по професионално направление 4.5. Математика, специалност „Диференциални уравнения“ със срок 2 месеца за нуждите на Факултет Природни науки и образование. (2 х 1 щат) (Публикувано в ДВ бр. 97 от 06.12.2016 г.)
Краен срок за подаване на документи - 06.02.2016 г.
22.11.2016
Академичният съвет реши да се обяви конкурс за главен асистент по професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника, специалност „Компютърни системи и технологии“ със срок 2 месеца за нуждите на Факултет Електротехника, електроника и автоматика. (1 щат) (Публикувано в ДВ бр. 97 от 06.12.2016 г.)
Краен срок за подаване на документи - 06.02.2016 г.
19.10.2016
Академичният съвет реши да се обяви конкурс за главен асистент по професионално направление 2.1. Филология, специалност „Българска литература“ със срок 2 месеца за нуждите на Факултет Природни науки и образование.(1 щат)(Публикувано в ДВ бр. 86 от 01.11.2016 г.)
Краен срок за подаване на документи - 03.01.2016 г.
Обявата е изтекла!
19.10.2016
Академичният съвет реши да се обяви конкурс за главен асистент по професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика, специалност „Физика“ със срок 2 месеца за нуждите на Транспортен Факултет.(1 щат) (Публикувано в ДВ бр. 86 от 01.11.2016 г.)
Краен срок за подаване на документи - 03.01.2016 г.
Обявата е изтекла!
28.09.2016
Академичният съвет реши да се обяви конкурс за главен асистент по професионално направление 3.6. Право, специалност „Гражданско и семейно право (Търговско право)“ със срок 2 месеца за нуждите на Юридически Факултет. (1 щат) (Публикувано в ДВ бр. 81 от 14.10.2016 г.)
Краен срок за подаване на документи - 14.12.2016 г.
Обявата е изтекла!
28.09.2016
Академичният съвет реши да се обяви конкурс за главен асистент по професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника, специалност „Автоматизация на области от нематериалната сфера“ със срок 2 месеца за нуждите на Факултет Електротехника, електроника и автоматика. (1 щат) (Публикувано в ДВ бр. 81 от 14.10.2016 г.)
Краен срок за подаване на документи - 14.12.2016 г.
Обявата е изтекла!
28.09.2016
Академичният съвет реши да се обяви конкурс за главен асистент по професионално направление 3.7. Администрация и управление, специалност „Организация и управление на производството“ със срок 2 месеца за нуждите на Факултет Бизнес и мениджмънт. (1 щат) (Публикувано в ДВ бр. 81 от 14.10.2016 г.)
Краен срок за подаване на документи - 14.12.2016 г.
Обявата е изтекла!
28.09.2016
Академичният съвет реши да се обяви конкурс за главен асистент по професионално направление 3.8. Икономика, специалност „Икономика и управление“ със срок 2 месеца за нуждите на Факултет Бизнес и мениджмънт. (1 щат) (Публикувано в ДВ бр. 81 от 14.10.2016 г.)
Краен срок за подаване на документи - 14.12.2016 г.
Обявата е изтекла!
28.09.2016
Академичният съвет реши да се обяви конкурс за главен асистент по професионално направление 3.7. Администрация и управление, специалност „Социално управление“ със срок 2 месеца за нуждите на Факултет Бизнес и мениджмънт. (1 щат) (Публикувано в ДВ бр. 81 от 14.10.2016 г.)
Краен срок за подаване на документи - 14.12.2016 г.
Обявата е изтекла!
28.09.2016
Академичният съвет реши да се обяви конкурс за главен асистент по професионално направление 2.1. Филология, специалност „Общо и сравнително езикознание (Политическа комуникация)“ със срок 2 месеца за нуждите на Факултет Бизнес и мениджмънт. (1 щат) (Публикувано в ДВ бр. 81 от 14.10.2016 г.)
Краен срок за подаване на документи - 14.12.2016 г.
Обявата е изтекла!
28.09.2016
Академичният съвет реши да се обяви конкурс за главен асистент по професионално направление 5.13. Общо инженерство, специалност „Ергономия и промишлен дизайн“ със срок 2 месеца за нуждите на Факултет Аграрно-индустриален. (1 щат) (Публикувано в ДВ бр. 81 от 14.10.2016 г.)
Краен срок за подаване на документи - 14.12.2016 г.
Обявата е изтекла!
28.09.2016
Академичният съвет реши да се обяви конкурс за главен асистент по професионално направление 2.1. Филология, специалност „Общо и сравнително езикознание (Междукултурна комуникация)“ със срок 2 месеца за нуждите на Факултет Бизнес и мениджмънт. (1 щат) (Публикувано в ДВ бр. 81 от 14.10.2016 г.)
Краен срок за подаване на документи - 14.12.2016 г.
Обявата е изтекла!

Конкурси за заемане на академичната длъжност „Доцент”:

14.12.2016
Академичният съвет реши да се обяви конкурс за доцент по професионално направление 3.6. Право, специалност „Конституционно право“ със срок 2 месеца за нуждите на Факултет Юридически. (Публикувано в ДВ бр. 103/27.12.2016 г.)
Краен срок за подаване на документи - 27.02.2017 г.

Конкурси за заемане на академичната длъжност „Професор”:

Конкурси за заемане на преподавателски длъжности: