РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ"
Развитие на академичния състав
 
 
Актуално
Публичната защита на дисертационния труд на инж. Дамян Пенчев Пейков на тема „Изследване, анализ и програмна реализация на методи за събиране и обработка на открити данни от интернет пространството“ за придобиване на ОНС „Доктор“ ще се проведе на 13.10.2017г. от 12.00 ч. в Зала 1.322 на Русенски университет „Ангел Кънчев“.
Актуално