РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ"
Развитие на академичния състав
 
 
Актуално
Актуално
Публичната защита на дисертационния труд на докторантката маг. инж. Миряна Валериева Машева на тема: „Метрологично осигуряване на системата таксиметров апарат-автомобил” за придобиване на научна и образователна степен „доктор” ще се проведе на 09.07.2024 г. от 16.00 ч в зала 1.311 на Русенски университет.