РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ"
Развитие на академичния състав
 
 
Актуално
Публичната защита на дисертационния труд на докторантката маг. инж. Миряна Валериева Машева на тема: „Метрологично осигуряване на системата таксиметров апарат-автомобил” за придобиване на научна и образователна степен „доктор” ще се проведе на 09.07.2024 г. от 16.00 ч в зала 1.311 на Русенски университет.
Актуално
Публичната защита на дисертационния труд на докторанта ас. маг. инж. Павел Стоянов Златаров на тема „Създаване и изследване на софтуерни платформи за подпомагане на персонализираното образование и проследяване на развитието на обучаемите” за придобиване на научна и образователна степен „доктор” ще се проведе на 22.06.2024 г. от 13.30 ч в зала 1.322 на Русенски университет.