РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ"
Развитие на академичния състав
 
 
Актуално

Актуално
Публичната защита на дисертационния труд на Светлин Светославов Маринов на тема "Формообразуване на вътрешни правостенни шлици със зъбодълбачни колела" за придобиване на ОНС „Доктор“ ще се проведе на 25.01.2023 г., от 14:00 ч., в зала 1.411 на РУ.