РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ"
Развитие на академичния състав
 
 
Актуално
Актуално
Публичната защита на дисертационния труд на докторанта Невена Ненова Шопова на тема „Технологичен модел за обучение за правата на детето (ученици 3-ти – 4-ти клас)” за придобиване на научна и образователна степен „доктор” ще се проведе на 17 май 2024 г. от 10.00 ч в зала 1.322 на Русенски университет.