РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ"
Развитие на академичния състав
 
 

Конкурси

Конкурси за прием на докторанти:

Конкурси за заемане на академичната длъжност „Aсистент”:

06.07.2020
Академичният съвет реши да се обяви конкурс за асистент по професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника, специалност „Компютърни системи и технологии (Бази от данни)“ със срок 2 месеца за нуждите на катедра „Компютърни системи и технологии“, Факултет „Електротехника, електроника и автоматика“ на Русенския университет. (1/2 щат)(Публикувано в сайта на 06.07.2020)
Краен срок за подаване на документи - 07.09.2020 г.
Обявата е изтекла
06.07.2020
Академичният съвет реши да се обяви конкурс за асистент по професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника, специалност „Компютърни системи и технологии (Надеждност и диагностика на компютърни системи)“ със срок 2 месеца за нуждите на катедра „Компютърни системи и технологии“, Факултет „Електротехника, електроника и автоматика“ на Русенския университет. (1/2 щат)(Публикувано в сайта на 06.07.2020)
Краен срок за подаване на документи - 07.09.2020 г.
Обявата е изтекла
06.07.2020
Академичният съвет реши да се обяви конкурс за асистент по професионално направление 2.1. Филология, специалност „Българска литература“ със срок 2 месеца за нуждите на катедра „БЕЛИ“, Факултет Природни науки и образование на Русенския университет. (1 щат)(Публикувано в сайта на 06.07.2020)
Краен срок за подаване на документи - 07.09.2020 г.
Обявата е изтекла
06.07.2020
Академичният съвет реши да се обяви конкурс за асистент по професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, специалност „Информатика“ със срок 3 месеца за нуждите на катедра „ИИТ“, Факултет Природни науки и образование на Русенския университет. (1 щат)(Публикувано в сайта на 06.07.2020)
Краен срок за подаване на документи - 06.10.2020 г.
01.06.2020
Академичният съвет реши да се обяви конкурс за асистент по професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика, специалност „Електроинженерство“ със срок 3 месеца за нуждите на катедра „Филологически и природни науки“, Филиал-Силистра на Русенския университет. (1 щат) (Публикувано в сайта на 01.06.2020)
Краен срок за подаване на документи - 01.09.2020 г.
Обявата е изтекла

Конкурси за заемане на академичната длъжност „Главен асистент”:

06.07.2020
Академичният съвет реши да се обяви конкурс за главен асистент по професионално направление 3.4. Социални дейности, специалност „Социални дейности“ със срок 2 месеца за нуждите на катедра „ОЗСД“, Факултет „Обществено здраве и здравни грижи“ на Русенския университет. (1 щат)  (Публикувано в ДВ 63/17.07.2020 г.)
Краен срок за подаване на документи - 17.09.2020 г.
06.07.2020
Академичният съвет реши да се обяви конкурс за главен асистент по професионално направление 3.6. Право, специалност „Криминология“ със срок 2 месеца за нуждите на катедра „НПНС“, Факултет Юридически на Русенския университет. (1/4 щат)  (Публикувано в ДВ 63/17.07.2020 г.)
Краен срок за подаване на документи - 17.09.2020 г.
06.07.2020
Академичният съвет реши да се обяви конкурс за главен асистент по професионално направление 3.6. Право, специалност „Теория на държавата и правото. Политически и правни учения (Общо учение за държавата. История на политическите и правни учения)“ със срок 2 месеца за нуждите на катедра „ППН“, Факултет Юридически на Русенския университет. (1/4 щат)  (Публикувано в ДВ 63/17.07.2020 г.)
Краен срок за подаване на документи - 17.09.2020 г.
06.07.2020
Академичният съвет реши да се обяви конкурс за главен асистент по професионално направление 3.6. Право, специалност „Теория на държавата и правото. Политически и правни учения (Обща теория на правото)“ със срок 2 месеца за нуждите на катедра „ППН“, Факултет Юридически на Русенския университет. (1/4 щат) (Публикувано в ДВ 63/17.07.2020 г.)
Краен срок за подаване на документи - 17.09.2020 г.
01.06.2020
Академичният съвет реши да се обяви конкурс за главен асистент по професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по …, специалност „Общо и сравнително езикознание“ със срок 2 месеца за нуждите на катедра „Филологически и природни науки“, Филиал-Силистра на Русенския университет. (1/4 щат) (Публикувано в ДВ 55/19.06.2020 г.)
Краен срок за подаване на документи - 19.08.2020 г.
Обявата е изтекла
01.06.2020
Академичният съвет реши да се обяви конкурс за главен асистент по професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по …, специалност „Български език“ със срок 2 месеца за нуждите на катедра „Филологически и природни науки“, Филиал-Силистра на Русенския университет. (1/4 щат) (Публикувано в ДВ 55/19.06.2020 г.)
Краен срок за подаване на документи - 19.08.2020 г.
Обявата е изтекла
01.06.2020
Академичният съвет реши да се обяви конкурс за главен асистент по професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника, специалност „Интернет и мобилни комуникации“ със срок 3 месеца за нуждите на катедра „Телекомуникации“, Факултет „Електротехника, електроника и автоматика“ на Русенския университет. (1 щат) (Публикувано в ДВ 55/19.06.2020 г.)
Краен срок за подаване на документи - 21.09.2020 г.
01.06.2020
Академичният съвет реши да се обяви конкурс за главен асистент по професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по …, специалност „Български език (Морфология)“ със срок 2 месеца за нуждите на катедра „БЕЛИ“, Факултет „Природни науки и образование“ на Русенския университет. (1 щат) (Публикувано в ДВ 55/19.06.2020 г.)
Краен срок за подаване на документи - 19.08.2020 г.
Обявата е изтекла
08.05.2020
Академичният съвет реши да се обяви конкурс за главен асистент по професионално направление 7.5. Здравни грижи, специалност „Педиатрия/Неонатология“ със срок 3 месеца за нуждите на катедра „Здравни грижи“, Факултет Обществено здраве и здравни грижи на Русенския университет. (1/4 щат) (Публикувано в ДВ 47/22.05.2020 г.)
Краен срок за подаване на документи - 24.08.2020 г.
Обявата е изтекла

Конкурси за заемане на академичната длъжност „Доцент”:

06.07.2020
Академичният съвет реши да се обяви конкурс за доцент по професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, специалност „Информатика“ със срок 2 месеца за нуждите на катедра „ИИТ“, Факултет Природни науки и образование на Русенския университет. (1 щат) (Публикувано в ДВ 63/17.07.2020 г.)
Краен срок за подаване на документи - 17.09.2020 г.
06.07.2020
Академичният съвет реши да се обяви конкурс за доцент по професионално направление 5.5. Транспорт, корабоплаване и авиация, специалност „Автомобили, трактори и кари“ със срок 2 месеца за нуждите на катедра „ДТТ“, Факултет Транспортен на Русенския университет. (1 щат) (Публикувано в ДВ 63/17.07.2020 г.)
Краен срок за подаване на документи - 17.09.2020 г.
06.07.2020
Академичният съвет реши да се обяви конкурс за доцент по професионално направление 5.5. Транспорт, корабоплаване и авиация, специалност „Управление и организация на автомобилния транспорт“ със срок 3 месеца за нуждите на катедра „Транспорт“, Факултет Транспортен на Русенския университет. (1 щат) (Публикувано в ДВ 63/17.07.2020 г.)
Краен срок за подаване на документи - 19.10.2020 г.
01.06.2020
Академичният съвет реши да се обяви конкурс за доцент по професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по..., специалност „Методика на обучението по информатика и информационни технологии“ със срок 2 месеца за нуждите на катедра „Филологически и природни науки“, Филиал-Силистра на Русенския университет. (1 щат) (Публикувано в ДВ 55/19.06.2020 г.)
Краен срок за подаване на документи - 19.08.2020 г.
Обявата е изтекла
08.05.2020
Академичният съвет реши да се обяви конкурс за доцент по професионално направление 7.5. Здравни грижи, специалност „Урология/Хирургия“ със срок 3 месеца за нуждите на Факултет Обществено здраве и здравни грижи, катедра „Здравни грижи“. (1/4 щат) (Публикувано в ДВ 47/22.05.2020 г.)
Краен срок за подаване на документи - 24.08.2020 г.
Обявата е изтекла

Конкурси за заемане на академичната длъжност „Професор”:

08.05.2020
Академичният съвет реши да се обяви конкурс за професор по професионално направление 3.4. Социални дейности, специалност „Социални дейности“ със срок 2 месеца за нуждите на Факултет Обществено здраве и здравни грижи, катедра „Обществено здраве и социални дейности“. (1 щат) (Публикувано в ДВ 47/22.05.2020 г.)
Краен срок за подаване на документи - 22.07.2020 г.
Обявата е изтекла
08.05.2020
Академичният съвет реши да се обяви конкурс за професор по професионално направление 7.5. Здравни грижи, специалност „Акушерство и гинекология“ със срок 3 месеца за нуждите на Факултет Обществено здраве и здравни грижи, катедра „Здравни грижи“. (1/4 щат) (Публикувано в ДВ 47/22.05.2020 г.)
Краен срок за подаване на документи - 24.08.2020 г.
Обявата е изтекла

Конкурси за заемане на преподавателски длъжности: