РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ"
Развитие на академичния състав
 
 

Конкурси

Конкурси за прием на докторанти:

Конкурси за заемане на академичната длъжност „Aсистент”:

12.07.2022
Академичният съвет реши да се обяви конкурс за асистент по професионално направление 1.2. Педагогика, специалност „Теория на възпитанието и дидактика“ със срок 2 месеца за нуждите на катедра Педагогика, Факултет Природни науки и образование на Русенския университет. (1/8 щат)(Публикувано в сайта на 12.07.2022)
Краен срок за подаване на документи - 12.09.2022 г.
Обявата е изтекла
04.07.2022
Академичният съвет реши да се обяви конкурс за асистент по професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по..., специалност „История на България“ със срок 2 месеца за нуждите на катедра БЕЛИИ, Факултет Природни науки и образование на Русенския университет. (1 щат) (Публикувано в сайта на 04.07.2022)
Краен срок за подаване на документи - 05.09.2022 г.
Обявата е изтекла

Конкурси за заемане на академичната длъжност „Главен асистент”:

04.07.2022
Академичният съвет реши да се обяви конкурс за главен асистент по професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по..., специалност „Българска литература (Нова българска литература)“ със срок 2 месеца за нуждите на катедра БЕЛИИ, Факултет Природни науки и образование на Русенския университет. (1 щат) (Публикувано в ДВ бр. 53 / 08.07.2022 г.)
Краен срок за подаване на документи - 08.09.2022 г.
Обявата е изтекла
04.07.2022
Академичният съвет реши да се обяви конкурс за главен асистент по професионално направление 4.5. Математика, специалност „Математическо моделиране и приложение на математиката“ със срок 2 месеца за нуждите на катедра ПМС, Факултет Природни науки и образование на Русенския университет. (1/2 щат) (Публикувано в ДВ бр. 53 / 08.07.2022 г.)
Краен срок за подаване на документи - 08.09.2022 г.
Обявата е изтекла

Конкурси за заемане на академичната длъжност „Доцент”:

04.07.2022
Академичният съвет реши да се обяви конкурс за доцент по професионално направление 1.2. Педагогика, специалност „Теория на възпитанието и дидактика (Социална педагогика)“ със срок 3 месеца за нуждите на катедра „Педагогика“, Факултет Природни науки и образование на Русенския университет. (1 щат) (Публикувано в ДВ бр. 53 / 08.07.2022 г.)
Краен срок за подаване на документи - 10.10.2022 г.
04.07.2022
Академичният съвет реши да се обяви конкурс за доцент по професионално направление 1.2. Педагогика, специалност „Теория на възпитанието и дидактика (Предучилищна педагогика)“ със срок 3 месеца за нуждите на катедра „Педагогика“, Факултет Природни науки и образование на Русенския университет. (1 щат) (Публикувано в ДВ бр. 53 / 08.07.2022 г.)
Краен срок за подаване на документи - 10.10.2022 г.
04.07.2022
Академичният съвет реши да се обяви конкурс за доцент по професионално направление 3.7 Администрация и управление, специалност „Управление на проекти и регионална политика“ със срок 2 месеца за нуждите на катедра „Бизнес развитие и иновации“, Факултет Бизнес и мениджмънт на Русенския университет. (1 щат) (Публикувано в ДВ бр. 53 / 08.07.2022 г.)
Краен срок за подаване на документи - 08.09.2022 г.
Обявата е изтекла
19.05.2022
Академичният съвет реши да се обяви конкурс за доцент по професионално направление 3.8. Икономика, специалност „Политическа икономия“ със срок 2 месеца за нуждите на катедра „Икономика и международни отношения“, Факултет Бизнес и мениджмънт на Русенския университет. (1 щат)(Публикувано в ДВ бр. 41 / 03.06.2022 г.)
Краен срок за подаване на документи - 03.08.2022 г.
Обявата е изтекла
19.05.2022
Академичният съвет реши да се обяви конкурс за доцент по професионално направление 3.4. Социални дейности, специалност „Социални дейности“ със срок 2 месеца за нуждите на катедра „Мениджмънт и социални дейности“, Факултет Бизнес и мениджмънт на Русенския университет. (1 щат)(Публикувано в ДВ бр. 41 / 03.06.2022 г.)
Краен срок за подаване на документи - 03.08.2022 г.
Обявата е изтекла
20.04.2022
Академичният съвет реши да се обяви конкурс за доцент по професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника, специалност „Автоматизирани системи за обработка на информация и управление“ със срок 2 месеца за нуждите на катедра „Компютърни системи и технологии“, Факултет Електротехника, електроника и автоматика на Русенския университет. (1 щат)(Публикувано в ДВ бр. 32 / 26.04.2022 г.)
Краен срок за подаване на документи - 27.06.2022 г.
Обявата е изтекла
22.03.2022
Академичният съвет реши да се обяви конкурс за доцент по професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика, специалност „Електронизация“ със срок 2 месеца за нуждите на катедра „Електроника“, Факултет Електротехника, електроника и автоматика на Русенския университет. (1 щат) (Публикувано в ДВ бр. 27 / 05.04.2022 г.)
Краен срок за подаване на документи - 06.06.2022 г.
Обявата е изтекла
22.03.2022
Академичният съвет реши да се обяви конкурс за доцент по професионално направление 3.6. Право, специалност „Гражданско и семейно право“ със срок 2 месеца за нуждите на катедра „ЧПН“, Юридически Факултет на Русенския университет. (1 щат) (Публикувано в ДВ бр. 27 / 05.04.2022 г.)
Краен срок за подаване на документи - 06.06.2022 г.
Обявата е изтекла
22.03.2022
Академичният съвет реши да се обяви конкурс за доцент по професионално направление 3.6. Право, специалност „Криминалистика“ със срок 2 месеца за нуждите на катедра „НПНС“, Юридически Факултет на Русенския университет. (1/2 щат) (Публикувано в ДВ бр. 27 / 05.04.2022 г.)
Краен срок за подаване на документи - 06.06.2022 г.
Обявата е изтекла

Конкурси за заемане на академичната длъжност „Професор”:

19.05.2022
Академичният съвет реши да се обяви конкурс за професор по професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника, специалност „Комуникационни мрежи и системи“ със срок 3 месеца за нуждите на катедра „Телекомуникации“, Факултет Електротехника, електроника и автоматика на Русенския университет. (1 щат)(Публикувано в ДВ бр. 41 / 03.06.2022 г.)
Краен срок за подаване на документи - 05.09.2022 г.
Обявата е изтекла
22.03.2022
Академичният съвет реши да се обяви конкурс за професор по професионално направление 5.1. Машинно инженерство, специалност „Механизация и електрификация на растениевъдството“ със срок 2 месеца за нуждите на катедра „РНММЛХТ“, Аграрно-индустриален факултет на Русенския университет. (1 щат) (Публикувано в ДВ бр. 27 / 05.04.2022 г.)
Краен срок за подаване на документи - 06.06.2022 г.
Обявата е изтекла
22.03.2022
Академичният съвет реши да се обяви конкурс за професор по професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика, специалност „Електроснабдяване и електрообзавеждане“ със срок 2 месеца за нуждите на катедра „Електроснабдяване и електрообзавеждане“, Факултет Електротехника, електроника и автоматика на Русенския университет. (1 щат) (Публикувано в ДВ бр. 27 / 05.04.2022 г.)
Краен срок за подаване на документи - 06.06.2022 г.
Обявата е изтекла
22.03.2022
Академичният съвет реши да се обяви конкурс за професор по професионално направление 5.13. Общо инженерство, специалност „Индустриален мениджмънт“ със срок 2 месеца за нуждите на катедра „Бизнес развитие и иновации“, Факултет Бизнес и мениджмънт на Русенския университет. (1 щат) (Публикувано в ДВ бр. 27 / 05.04.2022 г.)
Краен срок за подаване на документи - 06.06.2022 г.
Обявата е изтекла

Конкурси за заемане на преподавателски длъжности: