РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ"
Развитие на академичния състав
 
 

Конкурси

Конкурси за прием на докторанти:

21.02.2020
Русенският университет „Ангел Кънчев” обявява конкурси за допълнителен прием за докторанти по акредитирани професионални направления и специалности за учебната 2019/2020 г.
Във връзка с извънредното положение се удължава срока за подаване на документи до 08.05.2020 г.
Срок за подаване на документи - до 08.05.2020 г. (Държавен вестник бр. 15/21.02.2020 г.).
Документи се подават в отдел „Развитие на академичния състав”, тел. 082/888-455, инж. Галина Даскалова, кабинет 1.334. Справки: http://kr.uni-ruse.bg/ – Конкурси
Обявата е изтекла

Уважаеми кандидат докторанти, предвид усложнената обстановка свързана с Корона вируса и затварянето на Университета, Ви уведомяваме, че можете да кандидатствате онлайн на този адрес - https://phd.uni-ruse.bg/admission . Можете да изберете от списъка конкурса, за който желаете да кандидатствате и да изберете бутона "Кандидатствай". Необходимо е да изберете, че нямате профил и желаете да се регистрирате. След попълване на регистрационната форма, трябва да влезете в профила си на кандидат и да прикачите необходимите документи в pdf формат (Молба-заявление (изтеглете образец от тук - https://kr.uni-ruse.bg/index.php?r=file/download&id=7538), диплома за магистър, и др.). Ако имате нужда от съдействие за онлайн регистрацията, можете да пишете на giivanova@uni-ruse.bg. Можете да заплатите таксата за кандидатстване по банков път.

Данни за заплащане на таксата за кандидат-докторантски изпит
Банкова сметка на Русенски университет в лева:
РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ”АНГЕЛ КЪНЧЕВ” - РУСЕ
ОББ – ТБ АД , Русе
Клон Възраждане, ул.”Плиска“19
IBAN : BG59UBBS80023106029309
BIC код : UBBS BGSF

В платежното нареждане да се впише,като основание :
60 лв. - Такса за кандидат-докторантски изпит за………/ трите имена на кандидата/.

Конкурси за заемане на академичната длъжност „Aсистент”:

06.07.2020
Академичният съвет реши да се обяви конкурс за асистент по професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника, специалност „Компютърни системи и технологии (Бази от данни)“ със срок 2 месеца за нуждите на катедра „Компютърни системи и технологии“, Факултет „Електротехника, електроника и автоматика“ на Русенския университет. (1/2 щат)(Публикувано в сайта на 06.07.2020)
Краен срок за подаване на документи - 07.09.2020 г.
06.07.2020
Академичният съвет реши да се обяви конкурс за асистент по професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника, специалност „Компютърни системи и технологии (Надеждност и диагностика на компютърни системи)“ със срок 2 месеца за нуждите на катедра „Компютърни системи и технологии“, Факултет „Електротехника, електроника и автоматика“ на Русенския университет. (1/2 щат)(Публикувано в сайта на 06.07.2020)
Краен срок за подаване на документи - 07.09.2020 г.
06.07.2020
Академичният съвет реши да се обяви конкурс за асистент по професионално направление 2.1. Филология, специалност „Българска литература“ със срок 2 месеца за нуждите на катедра „БЕЛИ“, Факултет Природни науки и образование на Русенския университет. (1 щат)(Публикувано в сайта на 06.07.2020)
Краен срок за подаване на документи - 07.09.2020 г.
06.07.2020
Академичният съвет реши да се обяви конкурс за асистент по професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, специалност „Информатика“ със срок 3 месеца за нуждите на катедра „ИИТ“, Факултет Природни науки и образование на Русенския университет. (1 щат)(Публикувано в сайта на 06.07.2020)
Краен срок за подаване на документи - 06.10.2020 г.
01.06.2020
Академичният съвет реши да се обяви конкурс за асистент по професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика, специалност „Електроинженерство“ със срок 3 месеца за нуждите на катедра „Филологически и природни науки“, Филиал-Силистра на Русенския университет. (1 щат) (Публикувано в сайта на 01.06.2020)
Краен срок за подаване на документи - 01.09.2020 г.
08.05.2020
Академичният съвет реши да се обяви конкурс за асистент по професионално направление 7.4. Обществено здраве, специалност „Ерготерапия“ със срок 2 месеца за нуждите на катедра „Обществено здраве и социални дейности“, Факултет Обществено здраве и здравни грижи на Русенския университет. (1/2 щат) (Публикувано в сайта на 08.05.2020г.)
Краен срок за подаване на документи - 08.07.2020 г.
08.05.2020
Академичният съвет реши да се обяви конкурс за асистент по професионално направление 7.5. Здравни грижи, специалност „Медицинска сестра“ със срок 3 месеца за нуждите на катедра „Здравни грижи“, Факултет Обществено здраве и здравни грижи на Русенския университет. (1 щат) (Публикувано в сайта на 08.05.2020г.)
Краен срок за подаване на документи - 10.08.2020 г.
08.05.2020
Академичният съвет реши да се обявят два конкурса за асистент по професионално направление 1.2. Педагогика, специалност „Теория на възпитанието и дидактика“ със срок 2 месеца за нуждите на катедра „Педагогика, психология и история“, Факултет Природни науки и образование на Русенския университет. (2 х 1 щат) (Публикувано в сайта на 08.05.2020г.)
Краен срок за подаване на документи - 08.07.2020 г.
08.05.2020
Академичният съвет реши да се обяви конкурс за асистент по професионално направление 7.5. Здравни грижи, специалност „Акушерка“ със срок 3 месеца за нуждите на катедра „Здравни грижи“, Факултет Обществено здраве и здравни грижи на Русенския университет. (1 щат) (Публикувано в сайта на 08.05.2020г.)
Краен срок за подаване на документи - 10.08.2020 г.

Конкурси за заемане на академичната длъжност „Главен асистент”:

06.07.2020
Академичният съвет реши да се обяви конкурс за главен асистент по професионално направление 3.4. Социални дейности, специалност „Социални дейности“ със срок 2 месеца за нуждите на катедра „ОЗСД“, Факултет „Обществено здраве и здравни грижи“ на Русенския университет. (1 щат)(Очаква се публикуване в ДВ)
Краен срок за подаване на документи - след изливане на обявата в ДВ
06.07.2020
Академичният съвет реши да се обяви конкурс за главен асистент по професионално направление 3.6. Право, специалност „Криминология“ със срок 2 месеца за нуждите на катедра „НПНС“, Факултет Юридически на Русенския университет. (1/4 щат)(Очаква се публикуване в ДВ)
Краен срок за подаване на документи - след изливане на обявата в ДВ
06.07.2020
Академичният съвет реши да се обяви конкурс за главен асистент по професионално направление 3.6. Право, специалност „Теория на държавата и правото. Политически и правни учения (Общо учение за държавата. История на политическите и правни учения)“ със срок 2 месеца за нуждите на катедра „ППН“, Факултет Юридически на Русенския университет. (1/4 щат)(Очаква се публикуване в ДВ)
Краен срок за подаване на документи - след изливане на обявата в ДВ
06.07.2020
Академичният съвет реши да се обяви конкурс за главен асистент по професионално направление 3.6. Право, специалност „Теория на държавата и правото. Политически и правни учения (Обща теория на правото)“ със срок 2 месеца за нуждите на катедра „ППН“, Факултет Юридически на Русенския университет. (1/4 щат)(Очаква се публикуване в ДВ)
Краен срок за подаване на документи - след изливане на обявата в ДВ
01.06.2020
Академичният съвет реши да се обяви конкурс за главен асистент по професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по …, специалност „Общо и сравнително езикознание“ със срок 2 месеца за нуждите на катедра „Филологически и природни науки“, Филиал-Силистра на Русенския университет. (1/4 щат) (Публикувано в ДВ 55/19.06.2020 г.)
Краен срок за подаване на документи - 19.08.2020 г.
01.06.2020
Академичният съвет реши да се обяви конкурс за главен асистент по професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по …, специалност „Български език“ със срок 2 месеца за нуждите на катедра „Филологически и природни науки“, Филиал-Силистра на Русенския университет. (1/4 щат) (Публикувано в ДВ 55/19.06.2020 г.)
Краен срок за подаване на документи - 19.08.2020 г.
01.06.2020
Академичният съвет реши да се обяви конкурс за главен асистент по професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника, специалност „Интернет и мобилни комуникации“ със срок 3 месеца за нуждите на катедра „Телекомуникации“, Факултет „Електротехника, електроника и автоматика“ на Русенския университет. (1 щат) (Публикувано в ДВ 55/19.06.2020 г.)
Краен срок за подаване на документи - 21.09.2020 г.
01.06.2020
Академичният съвет реши да се обяви конкурс за главен асистент по професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по …, специалност „Български език (Морфология)“ със срок 2 месеца за нуждите на катедра „БЕЛИ“, Факултет „Природни науки и образование“ на Русенския университет. (1 щат) (Публикувано в ДВ 55/19.06.2020 г.)
Краен срок за подаване на документи - 19.08.2020 г.
08.05.2020
Академичният съвет реши да се обяви конкурс за главен асистент по професионално направление 7.5. Здравни грижи, специалност „Педиатрия/Неонатология“ със срок 3 месеца за нуждите на катедра „Здравни грижи“, Факултет Обществено здраве и здравни грижи на Русенския университет. (1/4 щат) (Публикувано в ДВ 47/22.05.2020 г.)
Краен срок за подаване на документи - 24.08.2020 г.

Конкурси за заемане на академичната длъжност „Доцент”:

06.07.2020
Академичният съвет реши да се обяви конкурс за доцент по професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, специалност „Информатика“ със срок 2 месеца за нуждите на катедра „ИИТ“, Факултет Природни науки и образование на Русенския университет. (1 щат)(Очаква се публикуване в ДВ)
Краен срок за подаване на документи - след изливане на обявата в ДВ
06.07.2020
Академичният съвет реши да се обяви конкурс за доцент по професионално направление 5.5. Транспорт, корабоплаване и авиация, специалност „Автомобили, трактори и кари“ със срок 2 месеца за нуждите на катедра „ДТТ“, Факултет Транспортен на Русенския университет. (1 щат)(Очаква се публикуване в ДВ)
Краен срок за подаване на документи - след изливане на обявата в ДВ
06.07.2020
Академичният съвет реши да се обяви конкурс за доцент по професионално направление 5.5. Транспорт, корабоплаване и авиация, специалност „Управление и организация на автомобилния транспорт“ със срок 3 месеца за нуждите на катедра „Транспорт“, Факултет Транспортен на Русенския университет. (1 щат)(Очаква се публикуване в ДВ)
Краен срок за подаване на документи - след изливане на обявата в ДВ
01.06.2020
Академичният съвет реши да се обяви конкурс за доцент по професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по..., специалност „Методика на обучението по информатика и информационни технологии“ със срок 2 месеца за нуждите на катедра „Филологически и природни науки“, Филиал-Силистра на Русенския университет. (1 щат) (Публикувано в ДВ 55/19.06.2020 г.)
Краен срок за подаване на документи - 19.08.2020 г.
08.05.2020
Академичният съвет реши да се обяви конкурс за доцент по професионално направление 7.5. Здравни грижи, специалност „Урология/Хирургия“ със срок 3 месеца за нуждите на Факултет Обществено здраве и здравни грижи, катедра „Здравни грижи“. (1/4 щат) (Публикувано в ДВ 47/22.05.2020 г.)
Краен срок за подаване на документи - 24.08.2020 г.

Конкурси за заемане на академичната длъжност „Професор”:

08.05.2020
Академичният съвет реши да се обяви конкурс за професор по професионално направление 3.4. Социални дейности, специалност „Социални дейности“ със срок 2 месеца за нуждите на Факултет Обществено здраве и здравни грижи, катедра „Обществено здраве и социални дейности“. (1 щат) (Публикувано в ДВ 47/22.05.2020 г.)
Краен срок за подаване на документи - 22.07.2020 г.
08.05.2020
Академичният съвет реши да се обяви конкурс за професор по професионално направление 7.5. Здравни грижи, специалност „Акушерство и гинекология“ със срок 3 месеца за нуждите на Факултет Обществено здраве и здравни грижи, катедра „Здравни грижи“. (1/4 щат) (Публикувано в ДВ 47/22.05.2020 г.)
Краен срок за подаване на документи - 24.08.2020 г.

Конкурси за заемане на преподавателски длъжности: