РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ"
Развитие на академичния състав
 
 
Регистрационна форма

Указания:
Моля, въведете адреса на електронната си поща и паролата на латиница.
За по-голяма сигурност на паролата използвайте както букви, така и цифри и символи.
Останалата информация въведете на кирилица.
В полето "Кандидат" въведете научната степен, академичната длъжност и трите си имена.
След изпращане на заявката ще получите e-mail,
съдържащ указания за продължаване на регистрацията.

Потребителски профил

* Електронна поща:

* Парола:

* Потвърдете паролата:

Данни за процедурата

* Процедурата е за придобиване/заемане на:

* Професионaлно направление:

* Специалност:

* Научна специалност:

* Научна специалност(2):

* Катедра:

* Кандидат:

* Tема на дисертационния труд:

* Научен ръководител:
1.
2.

Научно жури:

Членове:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Резервни членове:
1.
2.
Председател:
Рецензенти:
1.
2.
3.
Дата на защита: